Disclaimer

Trustdogs heeft met veel zorg aan deze website gewerkt. Toch willen wij u erop wijzen dat u geen rechten kunt ontlenen aan informatie die u op onze website kunt lezen.

Trustdogs wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Op alle teksten en fotomateriaal is het Nederlands auteursrecht van toepassing. Het hergebruiken van informatie op deze site voor uw eigen doeleinden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Trustdogs.

Trustdogs is gerechtigd om de inhoud van deze disclaimer te wijzigen zonder dat wij u daar persoonlijk van op de hoogte stellen. De doorgevoerde wijzigingen zullen op deze website te zien zijn.