Privacy Beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Trustdogs verwerkt van cursisten, deelnemers of andere geïnteresseerden. Als je deelneemt aan een activiteit georganiseerd door Trustdogs, of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 1. Beheer
  De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Celina van Est, eigenaar van Trustdogs, Kvk 77360494. Onze contact gegevens zijn elders op de site te vinden.
 2. Uw gegevens
  Wij respecteren de privacy van onze klanten en de overige bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat al de, door u aangeleverde, persoonlijke informatie door ons vertrouwelijk wordt behandeld met in acht neming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarom zal deze informatie nooit zonder uw toestemming gedeeld worden met derden. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Uw inschrijving en NAW-gegevens
  Als u via onze website online inschrijft worden alle gegevens, ingevuld op het online inschrijfformulier, bewaard in ons klantenbestand en online inschrijfsysteem. Ons klantenbestand is alleen inzichtelijk voor de eigenaar van Trustdogs.
 4. Opvragen gegevens
  U heeft ten allen tijde het recht om de door u aan ons verstrekte klantgegevens in te zien en te laten wijzigen.
 5. Cookies
  Trustdogs maakt op haar website gebruik van cookies om de functionaliteit van de pagina’s van onze website te optimaliseren. Door het opslaan van de cookies kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. u kunt zelf in uw browser instellen of u het gebruik van de cookies wel, niet of gedeeltelijk toestaat. U kunt via uw browser ook ten allen tijde cookies weer van uw computer verwijderen. Trustdogs is ook aanwezig op Facebook en Instagram. Wat zij met cookies doen kunt u teruglezen in de privacy verklaring van Facebook en Instagram. Trustdogs heeft hier geen invloed op.
 6. Wijzigingen
  Trustdogs is gerechtigd om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat wij u daar persoonlijk van op de hoogte stellen. De doorgevoerde wijzigingen zullen op deze website te bekijken zijn.